Bemutatkozás Tevékenységek Galéria Hírek, aktualitások 2019. április 20.,Tivadar
Tevékenységek 

Biogáz üzem
A Biogáz üzem és a komposztáló csarnok
 
A Biharnagybajomi „Dózsa” Agrár Zrt. vezetése 2007 nyarán pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Állattartó telepek Korszerűsítése jogcímre. A pályázat sikeresen zárult, ezáltal a források jelentős része is rendelkezésre állt ahhoz, hogy felépülhessen a Csillag tanyán létesítendő „energia farm”első üteme. Az üzemet Biharnagybajom település határában építettük meg a településtől 4 km távolságban. A beruházás során először elkészült egy 2700 m2 alapterületű vasbeton szerkezetű komposztálócsarnok. A biogáz üzem 2010. július 1-én kezdhette meg a próbaüzemét. A technológia kiválasztásánál a németországi MT – ENERGIE Gmbh-ra esett a választásunk.
A biogáz kiserőmű névleges elektromos teljesítménye 625 kWh, a keletkezett biogáz több, mint 50%-a metán, melyből a gázmotorban történő elégetéssel elektromos áramot nyerünk. A keletkezett áramot teljes egészében a közösségi hálózatra tápláljuk fel. Az üzem fő produktuma az elektromos áram, melynek évenkénti megtermelt mennyisége 3325000 kW. Az üzem éves átlagos kihasználtsága 86%. Órai teljesítménye átlagosan 538 kWh.
A gázmotor működésekor keletkezett hőenergia hasznosítása még csak részben megoldott, a komposztáló csarnok és a fermentorok fűtésével. A gázmotornál további többlet hőenergia keletkezik, amit ha nem hasznosítunk, akkor csak hulladékhő keletkezik. A következő beruházásnál a gázmotorokat kogenerációs egységgel látjuk el, ami a hulladékhő hasznosítását biztosítaná. Ezzel az egységgel a keletkezett hő mintegy fele gőz formájában nyerhető vissza, amivel közvetlenül lehet az épülő Bioetanol üzem gőzigényét kielégíteni, illetve csökkenteni.
Az üzemben tehát szerves anyagokból anaerob kezelés által energetikailag hasznosítható biogázt termelünk. Főbb nyersanyagok: trágya (híg, almos), ami a Zrt. szarvasmarha telepéről érkezik a telepre, szecskázott zöld növényi rész (kukorica, lucerna, napraforgó, szudánifű, cirok, cirok és kukorica vegyes vetés). A biogáz üzemben évente kb. 15000 tonna trágyát, 14000 m3 hígtrágyát, 4500 tonna silót és 700 tonna zöldsilót dolgozunk fel. A biogáz gyártás során keletkező rothasztott anyagot utó érleljük, majd szeparáljuk. A szeparátor a fermentációs maradékot szilárd és folyékony fázisra választja szét. A folyadék fázis a 2 db 5291 m3 kapacitású utótárolóba kerül. A szántóföldekre történő kijuttatást Fliegl gyártmányú tartálykocsikkal és rászerelt földközeli csigás terítőegységek segítségével végezzük. Évente mintegy 26000 m3 présvizet juttatunk ki az üzem közelében lévő szántóföldjeinkre tápanyag utánpótlás céljából. A szeparátum 40 napig a komposztálócsarnokban tartózkodik, ahol egy Scolari típusú komposztáló berendezés automatizált körülmények között levegőzteti, keveri és homogenizálja. Az így keletkező Biohumusz éves mennyisége kb. 1000 tonna, melynek az értékesítése faiskolák és kertészetek részére folyamatosan megoldható.
 

Biogáz üzem működési ábrája
Gázmotor
 
 
Szeparátor
 
 
Szilárd szeparátum
Utótárolók
 
 
Scolari komposztáló berendezés
Komposztáló csarnok
 
 
Kukorica és cirok vegyes vetés betakarítás

 

 

Bioetanol üzem

 

http://www.tomterv.com/dir/dir/BNB/l%C3%A1tv%C3%A1ny3.png

Az épülő bioetanol üzem látványterve

 

2009 novemberében cégünk pályázatot nyújtott be a Nem élelmiszeripari célú, kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatásra. A pályáztatási folyamat sikeresen lezárult, jelenleg a megvalósítás folyik. A Csillag tanyán létesült „Energiafarm” következő egysége egy 16 600 liter/nap kapacitású bioetanol üzem lesz. Az üzem létesítésének célja üzemanyag felhasználási célú etilalkohol előállítása legalább 99,96 v/v % alkohol koncentrációval. A bioetanol gyártásának alapanyaga általában vagy magas cukortartalmú növény (például cukorrépa, cukornád) vagy olyan anyagot tartalmazó növény, melyet kémiai-biológiai reakciók sorozatával cukorrá lehet alakítani (például keményítőtartalmú növények: kukorica, búza, burgonya stb., vagy cellulóz tartalmú növények: fa, fűfélék, gabonaszárak, szalma). Az üzemben a feldolgozott alapanyag elsősorban kukorica, vagy egyéb magas keményítő tartalmú gabona. Lehetőségünk lesz más alapanyagok (keményítő vagy cukor tartalmú) feldolgozására is, a technológia csekély mértékű módosításával. Az üzem napi szükséglete 50 t/nap gabona lesz, amennyiben annak keményítő tartalma átlagosan 60 %.

            Az alapanyag előkészítés során a cél általában az alapanyag szemcséinek méretcsökkentése pl. darálással, majd a rostok, sejtfalak szétroncsolása (nagy nyomású gőzöléssel), hogy a későbbi kémiai és biológiai reakciók a lehető legnagyobb felületen mehessenek végbe. A hidrolízis során savas hidrolízissel, vagy enzimes hidrolízissel történik meg a hosszú szénhidrát-láncok feldarabolása és glükózzá (cukorrá) alakítása. Az erjesztés során élesztő bekeverésével, hűtött körülmények között történik meg az alkohol előállítása, az eredmény a nyersanyagtól és annak előkészítésétől függő, de alacsony alkoholtartalmú (10-18 %), nagy víztartalmú és szilárd maradványanyagot is tartalmazó cefre. A cefréből az alkohol kivonása több fokozatú desztillációval történik, a desztilláció végterméke általában 95-96 %-os alkohol, melyből molekulaszűrő segítségével, vagy egyéb vegyi anyagok hozzáadásával (ciklohexán) érik el a 99,9 %-os tisztaságot. A tiszta alkoholt a végfelhasználásnak megfelelően denaturálják vagy benzinbe keverik.

            A technológiai folyamat során keletkező szeszmoslék közvetlenül felhasználásra kerül a Részvénytársaság szarvasmarháinak takarmányozására. A takarmányozásra nem kerülő fölösleges moslék pedig első osztályú alapanyag a biogáz üzem számára, amit a baktériumok könnyen biogázzá, metánná tudnak alakítani. Ez az alapanyag egész évben folyamatosan, állandó mennyiségben és közel azonos összetételben áll majd az állatok és a biogáz üzem rendelkezésére. A már meglévő biogáz- és az épülő bioetanol üzem működésénél a technológia megoldások kombinálásával elérhetjük, hogy a biogáz üzem gyenge pontjait ki tudjuk váltani, meg tudjuk erősíteni, valamint a jelenleg nem hasznosított hőenergiákat optimálisan tudjuk visszaforgatni bioetanol előállításra.

Keverő, Szárító, Vetőmag üzem

 

A 1974-ben épült meg a keverőüzem, a mellette épült sertéstelep kiszolgálására.

 

 2004-ben lett  felújítva a VITAFORT által egy modern PLC által vezérelt, korszerű termelési igényeknek megfelelő új keverő üzem, melyben felhasználtuk az addigi üzemeltetési tapasztalatainkat. E feladat megoldására rendelkezünk egy korszerű, a mai igényeket kielégítő takarmánykeverő üzemmel és a gyártáshoz szükséges ismeretekkel bíró kiszolgáló személyzettel. Üzemünkben készítünk igény szerint dercés, granulált, morzsázott takarmányokat. A csomagolás és a termelőhöz történő szállítás a megrendelő kérésére történhet zsákosan, ömlesztve, billenős vagy fluid szállítóeszközzel. Ellenõrzött magyar és külföldi alapanyagokból a minõségügyi szabványban (HACCP)  rögzített feltételeknek megfelelõ termékek gyártása történik a Zrt. Takarmánykeverõ üzemében.  Elsősorban baromfi, sertés és szarvasmarhatápokat készítünk, de természetesen a gyártmánylista bőséggel tartalmaz egyéb állatfajoknak megfelelő takarmányokat is. Gyártmányaink között megtalálhatóak a brojler, lúd, kacsa, pulyka, nyúl, bárány, szarvasmarha és sertés keveréktakarmányok.  A receptek vevõi igény szerinti elkészítése, módosítása, a takarmányok minõségének garantálása az alapanyagok és a késztermékek rendszeres bevizsgálásával alapot adott a biztonságos minõségi termék elõállításhoz és a termék elõállítás ellenõrzését a kötelezõ gondosság elve szerint végezzük. A keveréktakarmányon kívül bármilyen takarmány előállításához szükséges termék, alapanyag (pl. szója, zsírpor, MCP, takarmánysó, korpa, napraforgódara, stb.) kiszolgálásával is a vásárlók rendelkezésére állunk. Jelenleg az üzem 70% kapacitás kihasználtsággal, folyamatos 3 műszakban termel.
 Cégünk fennállása óta folyamatosan igyekszik a vevői és szállítói oldallal szemben is korrekt megbízható kapcsolat kiépítésére, minden elvárható kötelezettség betartása mellett.

 

 

 

 

 

 

Magyarorszag.hu - ügyfélszolgálat az interneten

Mezőgazdasági és Vidékfejlszetési Hivatal

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium


Felhőtérkép

Felhőkép

Forrás: www.idokep.hu

 

Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. - Minden jog fenntartva - 2009